Kỹ sư Canada sáng tạo khẩu trang phủ muối có thể vô hiệu hóa virus như corona trong 5 phút

Kỹ sư Canada sáng tạo khẩu trang phủ muối có thể vô hiệu hóa virus như corona trong 5 phút
Chi tiết